Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

A. Správce osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili webovou stránku společnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Braunschweigu pod číslem HRB 100484 („Volkswagen AG“). Níže vás budeme informovat o shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.


B. Obecné informace

Webové stránky společnosti Volkswagen AG můžete v zásadě navštívit, aniž byste nám sdělili svoji totožnost. Obdržíme pak pouze automaticky tato data z protokolů:

 1. vámi používaný operační systém, vámi používaný webový prohlížeč, vámi nastavené rozlišení obrazovky a
 2. datum a čas vaší návštěvy.

Pokud není v níže uvedených oddílech upraveno jinak, provádí zpracování osobních údajů výlučně společnost Volkswagen AG.


C. Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

I.  Používání webového formuláře

Na webové stránce privacy.volkswagen.com máte možnost předkládat prostřednictvím webového formuláře žádosti v souladu s GDPR (např. žádost o poskytnutí informací nebo opravu) ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Volkswagen AG. Údaje uvedené v této souvislosti (viz odd. „II. Zpracovávané údaje“) používáme výlučně ke zpracování vaší žádosti a k identifikaci a legitimizaci vašich údajů. Zpracování se provádí ke splnění zákonné povinnosti, které společnost Volkswagen AG podléhá (srov. čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR).

V případě potřeby používá společnost Volkswagen AG k potvrzení vaší žádosti a e-mailové adresy tzv. metodu double opt-in. Při této metodě je vám zaslán na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení. Při metodě double opt-in dokumentujeme tyto údaje:

 • IP adresa, datum a čas odeslání webového formuláře
 • IP adresa, datum a čas potvrzení double opt-in e-mailu.

Pokud požadavky na ochranu vašich údajů vyžadují v rámci vašeho dotazu výběr bezpečnostní otázky včetně odpovědi, budete při vyplňování webového formuláře požádáni o její dodatečné zadání.

Pokud již nechcete, aby společnost Volkswagen AG vaši žádost zpracovávala, máte možnost stáhnout svoji žádost na e-mailové adrese privacy@volkswagen.de.

Při používání webového formuláře se vytvoří mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem šifrované spojení. Naše bezpečnostní opatření odrážejí stav technického vývoje a jsou v souladu s ním kontinuálně zdokonalována.

II. Zpracovávané údaje

Níže je objasněno, k jakému účelu se vaše osobní údaje v rámci žádosti používají:

Jméno: Vaše celé jméno se používá ke zjištění osobních údajů zpracovávaných ve společnosti Volkswagen AG. Mimoto se vaše jméno používá k identifikaci vaší osoby a popř. legitimaci vašeho vlastnictví vozidla/vozidel.

Datum narození: Vaše datum narození se používá k identifikaci vaší osoby, jakož i ke zjištění vašich zpracovávaných osobních údajů. Kombinace vašeho jména, příjmení a data narození umožňuje správnou identifikaci, neboť jsou tyto údaje obsaženy zpravidla ve všech mezinárodních průkazech. Můžeme tak zajistit, že žádný z vašich osobních údajů nezískají neoprávněné třetí strany.

Adresa: Vaše adresa (s povinnými údaji: ulice, číslo domu, PSČ, obec, stát) se používá ke zjištění osobních údajů zpracovávaných společností Volkswagen AG. Mimoto se vaše adresa (s výše uvedenými povinnými údaji) používá k identifikaci vaší osoby a popř. legitimaci vašeho vlastnictví vozidla/vozidel. Kromě toho potřebujeme vaši adresu, abychom s vámi mohli popř. komunikovat v kontextu vaší žádosti poštou.

Firemní adresa: Vaše adresa (s povinnými údaji: název společnosti, ulice, číslo domu, PSČ, obec, stát) se používá ke zjištění osobních údajů zpracovávaných společností Volkswagen AG. Vaše adresa bude kromě toho (s výše uvedenými povinnými údaji) použita k identifikaci vaší osoby a v případě potřeby ke korespondenční komunikaci s vámi v rámci vaší žádosti.

Volkswagen ID / e-mailová adresa: Máte-li žádost k osobním údajům uloženým na centrálním uživatelském účtu Volkswagen ID včetně souvisejících digitálních služeb, potřebujeme od vás e-mailovou adresu uloženou jako Volkswagen ID. Nemáte-li centrální uživatelský účet Volkswagen ID, můžete uvést svoji e-mailovou adresu. Vaše Volkswagen ID, resp. e-mailová adresa se používá ke zjištění osobních údajů zpracovávaných společností Volkswagen AG, pro metodu double opt-in a komunikaci s vámi, např. v případě dotazů k vaší žádosti. Chcete-li uvést více Volkswagen ID / e-mailových adres, podejte prosím další žádost o poskytnutí informací.

Osobní číslo: Vaše osobní číslo se používá k identifikaci vaší osoby, jakož i ke zjištění vašich zpracovávaných osobních údajů v rámci vašeho pracovního poměru. Kombinace vašeho jména, příjmení a vašeho osobního čísla nám umožňuje správnou identifikaci. Můžeme tak zajistit, že žádný z vašich osobních údajů nezískají neoprávněné třetí strany.

Koncernová společnost: Pokud jste nebo jste byli zaměstnancem koncernové společnosti, potřebujeme k rychlejší a jednoznačnější identifikaci vaší osoby údaje o dané koncernové společnosti, tj. o společnosti, ve které pracujete, příp. jste pracovali.

Uživatelské jméno: Pokud jste u společnosti Volkswagen AG podali žádost, použije se volitelně vaše uživatelské jméno k identifikaci vaší osoby, jakož i ke zjištění vašich zpracovávaných osobních údajů. Kombinace vašeho jména, příjmení a vašeho uživatelského jména nám umožňuje správnou identifikaci. Můžeme tak zajistit, že žádný z vašich osobních údajů nezískají neoprávněné třetí strany.

Zákaznické číslo / ID: Pokud jste jako subjekt údajů uzavřeli se společností Volkswagen AG smlouvu jako velký zákazník nebo jste zaměstnancem flotilového nebo velkého zákazníka, potřebujeme vaše zákaznické číslo / ID k identifikaci a zjištění vašich zpracovávaných osobních údajů v našich systémech.

DUNS Číslo / ID profilu B2B nebo ID uživatele koncernu: Pokud jste se zaregistrovali na platformě ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) jako partneři a působíte, příp. jste působili u společnosti Volkswagen AG jako dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, potřebujeme vaše ID profilu B2B nebo ID uživatele koncernu k identifikaci a zjištění osobních údajů zpracovávaných ve společnosti Volkswagen AG.

Identifikační číslo vozidla: Máte-li žádost ke svým osobním údajům spojeným s identifikačním číslem vozidla (VIN), potřebujeme od vás příslušná identifikační čísla vozidel a dodatečně časové období (začátek a konec vlastnictví), po které máte příslušné oprávnění. K ověření, zda máte příslušné oprávnění, od vás potřebujeme doklad prokazující vlastnictví, resp. souhlas/povolení vlastníka vozidla (legitimace). Na dokumentech k prokázání vlastnictví byste měli nepotřebné údaje zneviditelnit (začernit), viz Informativní list ke zneviditelnění.

III. Legitimace při převodu vozidel

Abychom vám mohli poskytnout informace o osobních údajích uvedeného vozidla, jehož nejste vlastník, potřebujeme pro dobu převodu souhlas/povolení vlastníka příslušného vozidla.

K jednoznačnému přiřazení osobních údajů z vozidla k vaší osobě používáme souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) vlastníka vozidla uložený na webové stránce privacy.volkswagen.com. V rámci získání souhlasu se pro legitimaci a případné navázání kontaktu v rámci zpracování vaší záležitosti zpracovávají tyto údaje vlastníka vozidla: jméno, příjmení, adresa vlastníka vozidla, identifikační číslo vozidla (VIN), jakož i telefonní číslo nebo volitelně e-mailová adresa.

Od žadatele jsou shromážděny údaje, jako je jméno, datum narození a doba používání vozidla, aby bylo možné zajistit přiřazení vozidla k jeho osobě.

IV. Doba uchování vaší žádosti

Komunikace s vámi se ve společnosti Volkswagen AG dokumentuje po dobu pěti let, včetně osobních údajů, s nimiž předáváte svoji žádost do společnosti Volkswagen AG. Zpracování se zakládá na oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Společnost Volkswagen AG přitom zastupuje tyto zájmy: Po dobu uložení umožňuje dokumentace vaší žádosti, abychom mohli kontrolovat a urychleně zpracovávat vaše dotazy a stížnosti, mohla být opětovně využita provedená identifikace a legitimace pro výkon dalších práv subjektu údajů, jelikož vám chceme ušetřit v této době opakované výdaje.

V. Digitální poskytnutí údajů

Máte-li zájem o poskytnutí zprávy s informacemi nebo kopie údajů v elektronické podobě, máte možnost využít portál pro stahování poskytovaný na této webové stránce. Přístup získáte zadáním ID vaší žádosti ve spojení s jednorázovým heslem, které vám zašleme poštou. Chcete-li se přihlásit podruhé, musíte si z bezpečnostních důvodů vyžádat nové jednorázové heslo. Alternativně máte možnost přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů vašeho Volkswagen ID.

Pokud požadavky na ochranu vašich údajů vyžadovaly v rámci vaší žádosti výběr bezpečnostní otázky včetně odpovědi, budete v rámci přihlášení na portál pro stahování požádáni o její dodatečné zadání. 

Údaje jsou připraveny ke stažení po dobu 30 dní a následně jsou automaticky vymazány.

VI. Používání vašeho Volkswagen ID

K využívání některých funkcí webové stránky můžete volitelně používat uživatelský účet Volkswagen ID ve společnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Braunschweigu pod číslem HRB 100484 („Volkswagen AG“). S Volkswagen ID se můžete přihlásit k mnoha online službám (např. webovým stránkám nebo aplikacím) společnosti Volkswagen AG nebo třetích stran. Volkswagen ID slouží jako centrální uživatelský účet, na kterém můžete své údaje centrálně spravovat. Zpracování osobních údajů, jež je k tomu zapotřebí, se provádí v rámci plnění smlouvy (srov. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Pro registraci je zapotřebí vaše e-mailová adresa, jakož i vámi osobně zvolené heslo. Povšimněte si prosím podrobného prohlášení o ochraně osobních údajů platného pro Volkswagen ID. Toto prohlášení můžete vyvolat na adrese https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Pokud jsou pro používání jednotlivé funkce webové stránky nezbytné údaje z vašeho uživatelského účtu Volkswagen ID, upozorníme vás při vašem prvním přihlášení na této webové stránce na to, které údaje musíte ve svém Volkswagen ID pro danou funkci nebo službu uvolnit, přičemž toto uvolnění zanikne automaticky po uplynutí třech let.

VII. Identifikace pomocí metody POSTIDENT

Pokud vás nemůžeme v systémech společnosti Volkswagen AG jednoznačně identifikovat, jsou nutná další opatření identifikace k zajištění, že nebudou vydány osobní údaje neoprávněným třetím stranám. Společnost Volkswagen AG k tomu využívá metodu POSTIDENT společnosti Deutsche Post AG, která vám umožňuje identifikaci formou videochatu nebo na pobočce pošty do čtyř týdnů po našem oznámení. Po ukončení procesu identifikace nám společnost Deutsche Post AG předá vaše identifikační údaje, které používáme výlučně za účelem kontroly totožnosti vaší osoby. Po úspěšné identifikaci vaše osobní údaje zpracované metodou POSTIDENT vymažeme. Informace o zpracování osobních údajů našeho partnera, společnosti Deutsche Post AG metodou POSTIDENT obdržíte na: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Pověření zpracovatelů

V zájmu plnění našich zákonných povinností a výkonu našich vlastních oprávněných zájmů pověřujeme zpracovatele. S těmito zpracovateli jsme uzavřeli odpovídající zpracovatelské smlouvy. Vámi poskytnuté údaje jsou přitom zpracovávány zásadně na území Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě technických systémových chyb, které nelze vyřešit v rámci běžného procesu podpory, nelze vyloučit přístup k osobním údajům mimo EHP. K zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů uzavírá společnost Volkswagen AG s těmito příjemci v třetích zemích bez zajištění zabezpečení standardní smluvní doložky EU. Používané standardní smluvní doložky EU můžete vyvolat na webové stránce Evropské komise prostřednictvím URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Zpracováním vaší žádosti a dokumentací pověřujeme tyto zpracovatele:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Za účelem identifikace vaší osoby pověřujeme tyto zpracovatele:

 • Deutsche Post AG

Podporou našeho IT systému pověřujeme tyto zpracovatele:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Za účelem hostingu údajů pověřujeme tyto zpracovatele:

 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Používání horké linky Data Breach

Možná porušení ochrany osobních údajů ze strany společnosti
Volkswagen AG můžete nahlásit prostřednictvím horké linky Data Breach. Zpracováváme vaše údaje, které nám poskytnete telefonicky nebo elektronicky v rámci navázání kontaktu s vámi a oznámení možného porušení ochrany osobních údajů. Jedná se především o tyto údaje:

 • vaše jméno,
 • vaše adresa (obchodní, resp. soukromá),
 • další kontaktní údaje, zejména telefonní čísla a e-mailové adresy,
 • je-li to relevantní, údaje o vašem objednateli, resp. zaměstnavateli,
 • číslo zákazníka nebo dodavatele a další identifikační znaky,
 • další údaje, které se vás týkají a které jsou nám oznámeny v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů.

V rámci vašeho oznámení zpracováváme dále určité dodatečné údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich povinností při oznámení porušení ochrany osobních údajů nebo které nám v tomto případě sdělíte. K těmto údajům patří zejména:

 • údaje z písemné korespondence (poštou a elektronicky) mezi vámi a námi,
 • údaje z další elektronické (např. elektronické vstupní masky) nebo telefonické komunikace,
 • osobní údaje, které jsme uložili z údajů o vás, resp. vašem objednateli, které měla společnost Volkswagen AG již k dispozici.

Tyto údaje zpracováváme výlučně tehdy, je-li to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo smlouvy uzavřené s vámi nebo vaším objednatelem nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo o něj máme oprávněný zájem nebo jste se zpracováním údajů souhlasili.

Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. úřady, internet) zpracováváme pouze tehdy, je-li to ze zákona přípustné, když je to například nezbytné pro splnění našich povinností.

I. Účel

Údaje uvedené v této souvislosti zpracováváme výlučně za účelem zpracování vašeho upozornění, jakož i pro identifikaci a legitimaci vašich údajů (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR). Coby správce osobních údajů ve smyslu GDPR podléháme rozsáhlým povinnostem kontroly, ohlašování a oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a čl. 34 GDPR.

II. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, což však neplatí pro tyto situace:

 • poskytli jste souhlas s takovým předáním údajů,
 • na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních nebo soudních nařízení jsme oprávněni nebo povinni údaje předat,
 • nebo je předání údajů nutné pro provádění smluvního vztahu.

Upozorňujeme na tyto případy předávání osobních údajů:

1. Poskytování údajů propojeným osobám k objasnění a odvrácení porušení ochrany osobních údajů
Zejména ke zpracování porušení ochrany osobních údajů v rámci koncernu poskytujeme v jednotlivých případech osobní údaje společnostem [v Německu a Evropském hospodářském prostoru], které jsou propojeny se společností Volkswagen AG podle, koncernového práva, konkrétně ve smyslu § 15 německého akciového zákona (AktG)

2. Poskytování údajů dodavatelům a zákazníkům
V jednotlivých případech poskytujeme vaše údaje rovněž dodavatelům a zákazníkům, stejně jako spolupracujícím partnerům, pokud je to nutné pro odstranění nebo minimalizaci rizik porušování ochrany osobních údajů nebo jste s tím souhlasili.

3. Poskytování údajů úřadům
Pokud musíme poskytovat vaše údaje příslušným úřadům v rámci plnění našich povinností podle čl. 33 a čl. 34 GDPR nebo to příslušné úřady požadují, jsou vaše údaje odpovídajícím způsobem poskytnuty.

III. Doba uchování vaší žádosti

Komunikaci s vámi včetně vašich osobních údajů k upozornění na možné porušení ochrany osobních údajů společnost Volkswagen AG ukládá 6 kalendářních let plus jeden den. Zpracování se zakládá na oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zájmy společnosti Volkswagen AG jsou přitom výkon a obhajoba právních nároků.

IV. Pověření zpracovatele

V zájmu plnění našich zákonných povinností, jakož i výkonu našich vlastních oprávněných zájmů pověřujeme zpracovatele. Vaši žádost zpracovává společnost Volkswagen Group Services GmbH.


E. Používání souborů cookie

Společnost Volkswagen AG používá na svých webových stránkách různé soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory s informacemi o konfiguraci, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie lze rozdělit v zásadě do tří kategorií.

 1. Pro funkčnost webové stránky jsou nepostradatelné tzv. funkční soubory cookie. Zpracování funkčních souborů cookie je nutné k tomu, abychom vám umožnili návštěvu webové stránky (viz čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

 2. Komfort návštěvy webových stránek zvyšují tzv. komfortní soubory cookie, které ukládají např. vaše jazyková nastavení. Právním podkladem pro komfortní soubory cookie je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Oprávněný zájem spočívá v poskytování komfortu při návštěvě webové stránky. Proti zpracování údajů můžete vznést kdykoliv námitku s účinkem do budoucna. Bližší informace naleznete v oddílu F. Vaše práva.

 3. Pro vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu se používají tzv. sledovací soubory cookie. Sledovací soubory cookie se používají pouze tehdy, když s nimi návštěvník webové stránky předem souhlasil (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas se uděluje přes tzv. cookie banner, na který je nutné aktivně kliknout.
  Další informace k tomu, jak můžete svůj souhlas odvolat, naleznete v oddílu F. Vaše práva.

Další informace k našim souborům cookie získáte ve směrnici k používání souborů cookie na naší webové stránce privacy.volkswagen.com.


F. Vaše práva

Svá níže uvedená práva můžete uplatnit vůči společnosti Volkswagen AG kdykoliv bezplatně. Další informace k uplatnění svých práv naleznete v oddílu G.

Právo přístupu k osobním údajům: Máte právo získat od nás informace o zpracování svých osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo požadovat od nás opravu svých osobních údajů, které jsou nepřesné, příp. neúplné.

Právo na výmaz: Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 17 GDPR, máte právo požadovat výmaz svých údajů. Podle tohoto článku můžete požadovat výmaz svých osobních údajů například tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě toho můžete požadovat výmaz tehdy, když byly údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování: Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů. Tak tomu může být například tehdy, když popíráte přesnost svých údajů. Po dobu ověření přesnosti údajů můžete požadovat omezení zpracování.

Právo vznést námitku: Pokud se provádí zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Volkswagen AG nebo třetí strany nebo je nezbytné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo se provádí při výkonu veřejné moci, máte právo vznést proti zpracování svých údajů námitku z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. V případě vznesení námitky vás žádáme o sdělení důvodů, kvůli kterým zpracování údajů odmítáte.
Dále máte právo odmítnout zpracování svých údajů za účelem přímé reklamy. Totéž platí pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou.

Právo na přenositelnost údajů: Pokud se zpracování údajů provádí na základě souhlasu nebo se týká plnění smlouvy a navíc se provádí za použití automatizovaného zpracování, máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému zpracovateli údajů.

Právo na odvolání souhlasu: Pokud se zpracování údajů provádí na základě souhlasu, máte právo zpracování údajů v rámci tohoto souhlasu kdykoliv bezplatně a s účinností do budoucna odvolat.

Právo podat stížnost: Kromě toho máte právo podat ohledně zpracování svých údajů stížnost u dozorového úřadu (např. u zemského pověřence pro ochranu osobních údajů v Dolním Sasku). V ostatním můžete uplatnit nároky v rámci občanskoprávního řízení.


G. Vaše příslušné orgány

Příslušné orgány pro výkon vašich práv

Příslušné orgány pro výkon vašich práv a pro další informace naleznete na webové stránce privacy.volkswagen.com.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám k dispozici jako příslušný orgán pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
NĚMECKO
dataprivacy@volkswagen.de

 

Verze: květen 2024