Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Kad „Volkswagen AG“ galėtų atlikti tikslingą jūsų duomenų paiešką, pasirinkite duomenų subjektų grupes, kurioms priklausote:

Galima pasirinkti kelis variantus

Klientai ir suinteresuotosios šalys
Transporto priemonių parkai ir pagrindiniai klientai
Žurnalistai
Akcininkai
Diplomatai
Kiti nesusiję asmenys
Tiekėjai ir paslaugų teikėjai

Negalima pasirinkti kelių kategorijų
Dabartiniai „Volkswagen AG“ darbuotojai
Buvę „Volkswagen AG“ darbuotojai
Kandidatai į pareigas „Volkswagen AG
Kiti asmenys, susiję darbo santykiais
Grupės įmonių darbuotojai

Taip pat atkreipkite dėmesį į galimybę savarankiškai peržiūrėti, tvarkyti ar ištrinti savo „Volkswagen ID“ asmens duomenis ir susijusias skaitmenines paslaugas. (vwid.vwgroup.io).


Kad „Volkswagen AG“ galėtų tikslingai tvarkyti jūsų užklausą, pasirinkite duomenų subjekto teisę, dėl kurios norite su mumis susisiekti:

Teisė susipažinti su duomenimis
Teisė ištaisyti duomenis
Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Teisė nesutikti
Teisė į duomenų perkeliamumą
Atšaukimo teisė

Jūs turite teisę iš mūsų gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos.

Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Volkswagen AG“ ar trečiosios šalies interesu arba dėl viešojo intereso ar vykdant viešosios valdžios funkcijas, jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutarties vykdymu, be to, jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, pagal BDAR 20 straipsnį jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui.

Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko.

Remdamiesi jūsų nurodytu el. pašto adresu, „Volkswagen AG“ sistemose ieškosime jūsų asmens duomenų, reikalingų informacinei ataskaitai pagal BDAR. Jei naudojatės mūsų skaitmeninėmis paslaugoms (pvz., „We Connect“), galite jose nurodyti savo „Volkswagen ID“. Jei norite nurodyti daugiau „Volkswagen ID“ / el. pašto adresų, pateikite dar vieną užklausą.

Jūsų įmonės duomenys

Remdamiesi jūsų nurodytu adresu, „Volkswagen AG“ sistemose ieškosime jūsų asmens duomenų, reikalingų informacinei ataskaitai pagal BDAR. Jei norite nurodyti daugiau adresų, pateikite dar vieną užklausą.

Jūsų kontaktiniai duomenys

Remdamiesi jūsų nurodytu adresu, „Volkswagen AG“ sistemose ieškosime jūsų asmens duomenų, reikalingų informacinei ataskaitai pagal BDAR. Jei norite nurodyti daugiau adresų, pateikite dar vieną užklausą.

Naudodamiesi šia įkėlimo funkcija pateikite savo tapatybę patvirtinančius dokumentus (pvz., savo tapatybės kortelę). Taip pat atkreipkite dėmesį į mūsų informacinį pranešimą apie užmaskavimą, kurį rasite atsisiuntimo srityje.

Adresas atitinka pristatymo adresą

Tvarumo sumetimais „Volkswagen AG“ atsakymą į jūsų užklausą pateiks skaitmeniniu formatu. Jei pageidaujate gauti atsakymą paštu, panaikinkite kontrolinio langelio žymėjimą.

Informacinę ataskaitą apie jūsų asmens duomenis išsiųsime nurodytu pristatymo adresu. Remdamiesi jūsų nurodytu pristatymo adresu, „Volkswagen AG“ sistemose neieškosime jūsų asmens duomenų, reikalingų informacinei ataskaitai pagal BDAR.

Jei norėsite pateikti užklausą, susijusią su transporto priemone, mums reikės šių duomenų:
Pasirenkama

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – tai tarptautiniu mastu standartizuotas 17 simbolių serijos numeris, kuriuo aiškiai identifikuojama transporto priemonė (kėbulo numeris). Šį numerį rasite registracijos liudijimo 1 dalyje (transporto priemonės registracijos pažymėjime). Prašome teikti užklausas tik dėl „Volkswagen Passenger Cars“ arba „Volkswagen Commercial Vehicles“ pagamintų transporto priemonių.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Galima įkelti ne daugiau kaip 5 failus. „Volkswagen AG“ pripažįsta šiuos dokumentus, kuriais įrodomas valdymo teisės laikotarpis:

  • Registracijos liudijimo 1 dalis (transporto priemonės registracijos pažymėjimas)
  • Registravimo institucijos išduotas valdymo teisę patvirtinantis pažymėjimas

Jei šie abu dokumentai išduoti ne jūsų vardu, prašysime, kad pateiktumėte transporto priemonės valdytojo, kurio vardas ir pavardė nurodyti valdymo teisę patvirtinančiame dokumente, sutikimo pareiškimą (šabloną rasite atsisiuntimo srityje). Be to, valdymo teisę patvirtinančiuose dokumentuose galite užmaskuoti (užtušuoti) nereikalingus duomenis. Atitinkamą paaiškinimą rasite atsisiuntimo srityje.

Turite įkelti bent vieną valdymo teisės įrodymo dokumentą kiekvieno nurodyto VIN atžvilgiu.

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – tai tarptautiniu mastu standartizuotas 17 simbolių serijos numeris, kuriuo aiškiai identifikuojama transporto priemonė (kėbulo numeris). Šį numerį rasite registracijos liudijimo 1 dalyje (transporto priemonės registracijos pažymėjime). Prašome teikti užklausas tik dėl „Volkswagen Passenger Cars“ arba „Volkswagen Commercial Vehicles“ pagamintų transporto priemonių.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Galima įkelti ne daugiau kaip 5 failus. „Volkswagen AG“ pripažįsta šiuos dokumentus, kuriais įrodomas valdymo teisės laikotarpis:

  • Registracijos liudijimo 1 dalis (transporto priemonės registracijos pažymėjimas)
  • Registravimo institucijos išduotas valdymo teisę patvirtinantis pažymėjimas

Jei šie abu dokumentai išduoti ne jūsų vardu, prašysime, kad pateiktumėte transporto priemonės valdytojo, kurio vardas ir pavardė nurodyti valdymo teisę patvirtinančiame dokumente, sutikimo pareiškimą (šabloną rasite atsisiuntimo srityje). Be to, valdymo teisę patvirtinančiuose dokumentuose galite užmaskuoti (užtušuoti) nereikalingus duomenis. Atitinkamą paaiškinimą rasite atsisiuntimo srityje.

Turite įkelti bent vieną valdymo teisės įrodymo dokumentą kiekvieno nurodyto VIN atžvilgiu.

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – tai tarptautiniu mastu standartizuotas 17 simbolių serijos numeris, kuriuo aiškiai identifikuojama transporto priemonė (kėbulo numeris). Šį numerį rasite registracijos liudijimo 1 dalyje (transporto priemonės registracijos pažymėjime). Prašome teikti užklausas tik dėl „Volkswagen Passenger Cars“ arba „Volkswagen Commercial Vehicles“ pagamintų transporto priemonių.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Galima įkelti ne daugiau kaip 5 failus. „Volkswagen AG“ pripažįsta šiuos dokumentus, kuriais įrodomas valdymo teisės laikotarpis:

  • Registracijos liudijimo 1 dalis (transporto priemonės registracijos pažymėjimas)
  • Registravimo institucijos išduotas valdymo teisę patvirtinantis pažymėjimas

Jei šie abu dokumentai išduoti ne jūsų vardu, prašysime, kad pateiktumėte transporto priemonės valdytojo, kurio vardas ir pavardė nurodyti valdymo teisę patvirtinančiame dokumente, sutikimo pareiškimą (šabloną rasite atsisiuntimo srityje). Be to, valdymo teisę patvirtinančiuose dokumentuose galite užmaskuoti (užtušuoti) nereikalingus duomenis. Atitinkamą paaiškinimą rasite atsisiuntimo srityje.

Turite įkelti bent vieną valdymo teisės įrodymo dokumentą kiekvieno nurodyto VIN atžvilgiu.

Jei jūsų ankstesnė informacijos užklausa buvo pateikta mažiau nei prieš metus, galite susieti užklausas įvesdami atitinkamą užklausos ID. Tokiu atveju jums, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nereikės iš naujo patvirtinti savo VIN / valdymo teisės.

Naudojami ženklai:

Naudokite šį įkėlimo laukelį, kuriame mums pateiksite jūsų užklausą pagrindžiančius įrodymus. Dokumentuose galite užmaskuoti (užtušuoti) nereikalingus duomenis. Atitinkamą paaiškinimą rasite atsisiuntimo srityje.

Simboliu * pažymėti laukeliai yra privalomi.

Jūsų grupės:
Jūsų teisės:
Vardas, pavardė:
Gimimo data:
„Volkswagen ID“ / el. pašto adresas:
Telefono numeris (pasitikslinimui):
D.U.N.S. Numeris:
B2B profilio ID arba koncerno naudotojo ID:
Asmens identifikacinis numeris:
Grupės įmonė:
Naudotojo vardas:
Adresas:
Kitas pristatymo adresas, jei skiriasi:
Tapatybė:
Pristatymas:
Kliento kodas / ID:
Įmonės pavadinimas:
Įmonės adresas:
Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN 1):
Valdymo teisės laikotarpis: -
Valdymo teisę patvirtinantis dokumentas:
Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN 2):
Valdymo teisės laikotarpis: -
Valdymo teisę patvirtinantis dokumentas:
Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN 3):
Valdymo teisės laikotarpis: -
Valdymo teisę patvirtinantis dokumentas:
Pranešimas:
Su jūsų užklausa pateikiami įrodymai:

Prašome atsakyti į vieną iš saugos klausimų. Tai papildoma saugumo priemonė perduodant jūsų asmens duomenis per mūsų atsisiuntimo sritį. Užsirašykite savo atsakymą, kad jo nepamirštumėte ir vėliau galėtumėte prisijungti prie atsisiuntimo srities.


Įveskite pateikiamą tekstą į atitinkamą įvesties laukelį. Jei nepavyksta atpažinti teksto, galite sukurti naują ženklų atpažinimo testą (Captcha) naudodamiesi atitinkamu atnaujinimo mygtuku. Šis saugumo užtikrinimo mechanizmas būtinas, kad būtų išvengta automatinių užklausų.

captcha image

Neįskaitoma?


Simboliu * pažymėti laukeliai yra privalomi.