Este posibil ca anumite părți ale site-ului web să nu fie afișate corect. Acest lucru se poate datora faptului că Javascript a fost dezactivat în browserul dvs. sau că browserul dvs. de internet nu mai este actualizat sau nu este compatibil cu site-ul nostru. Vă rugăm să activați Javascript sau să încercați să accesați pagina cu un alt browser de internet, de exemplu Chrome, Firefox sau Safari. Alternativ, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți Volkswagen - Echipa de protecție a datelorcu privire la cererea dumneavoastră.

Pentru a permite Volkswagen AG să vă caute datele în mod orientat, vă rugăm să selectați grupurile de persoane vizate din care faceți parte:

Este posibilă selecția multiplă

Clienți & părți interesate
Clienți de flote și clienți mari
Jurnaliști
Acționari
Diplomați
Alte persoane din afară
Furnizori și prestatori de servicii

Persoane vizate care achiziționează sau au achiziționat în mod privat servicii sau produse de la Volkswagen AG sau intenționează să facă acest lucru în viitor (clienți privați, inclusiv clienți VIP) și care manifestă un interes ferm (clienți potențiali). În plus, persoanele vizate care sunt interesate de serviciile sau produsele Volkswagen AG și care, în consecință, se abonează la buletine informative despre produse sau rezervă probe de drum sunt, de asemenea, incluse aici.

Persoanele vizate care au sau au avut un contract de client mare cu Volkswagen AG, precum și angajații unui client de flotă sau client mare care este sau a fost înregistrat la Volkswagen AG pentru a utiliza produsele și serviciile noastre ca parte a acestei relații de afaceri.

Angajații partenerilor de afaceri, furnizorilor, furnizorilor de servicii sau angajaților companiilor partenere, precum și persoanele fizice (în special întreprinzătorii individuali) care sunt însărcinate de Volkswagen AG în calitate de parteneri de afaceri, cum ar fi freelanceri, jurnaliști, agenți, inventatori, oameni de știință, muzicieni, participanți la teste, interpreți în social media, influenceri și parteneri de sponsorizare.

Jurnalist care nu are nicio relație contractuală de colaborare cu Volkswagen AG și nu este înregistrat pe platforma ONE.Konzern Business Platform.

Persoane fizice care au un interes de proprietate în Volkswagen AG, adică care au achiziționat acțiuni la Volkswagen AG.

Clienți sau potențiali clienți care au statut diplomatic.

Persoane vizate, în general fără o relație contractuală specifică cu Volkswagen AG, de exemplu, beneficiari de donații, vizitatori, oaspeți, reprezentanți ai organizațiilor fără comision, participanți la concursuri, influenceri neîncadrați, bursieri, reprezentanți de vânzări neîncadrați sau fani.

Persoane vizate cu roluri speciale în contextul raporturilor juridice și contractuale, de exemplu, părți la un litigiu, reprezentanți ai autorităților care acționează în temeiul dreptului public, notari, avocați, reprezentanți ai notarilor, birouri de topografie, cumpărători/vânzători/cumpărători potențiali de proprietăți imobiliare, deținători și concesionari de drepturi de construcție, deținători și concesionari de licențe, chiriași și proprietari, locatori și locatari de contracte de leasing.


Selecția multiplă nu este posibilă
Angajați activi ai Volkswagen AG
Foști angajați ai Volkswagen AG
Candidați la Volkswagen AG
Alte persoane externe cu legătură cu locul de muncă
Angajați ai societăților din concern

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, posibilitatea de a vizualiza, edita sau șterge în mod independent datele cu caracter personal ale Volkswagen ID-ului dvs., inclusiv serviciile digitale asociate (vwid.vwgroup.io).

Persoane vizate cu care Volkswagen AG are un contract de muncă (de exemplu, angajați activi, studenți la licență și masterat, stagiari, studenți cu dublă diplomă sau stagiari) sau care sunt angajați de Volkswagen AG (de exemplu, lucrători temporari). Sunt incluse, de asemenea, consiliile de supraveghere și de administrație.

Persoane vizate cu care Volkswagen AG a avut un contract de muncă (de exemplu, foști angajați, studenți la licență și masterat, stagiari, studenți cu dublă diplomă sau stagiari) sau care au fost angajați de Volkswagen AG (de exemplu, lucrători temporari). Sunt incluse, de asemenea, fostele consilii de supraveghere și de administrație.

Persoanele vizate cu care se pregătește o relație de muncă cu Volkswagen AG.

Persoane vizate ale căror date sunt prelucrate în diverse scopuri administrative de către angajații Volkswagen AG și a căror prelucrare NU este efectuată în contextul inițierii, executării sau încetării raportului de muncă, de exemplu, rudele apropiate ale angajaților, cum ar fi soții, copiii și/sau contactele de urgență ale angajaților.

Persoane vizate cu care o altă societate din concern decât Volkswagen AG are un contract de muncă (de exemplu, angajați, studenți la licență și masterat, stagiari, studenți cu dublă diplomă sau stagiari) sau care sunt angajați de Volkswagen AG (de exemplu, lucrători temporari) sau cu care se inițiază o relație de muncă (de exemplu, candidații). Acesta include, de asemenea, foști angajați ai societății din cadrul concernului și membri ai Consiliului de supraveghere și ai Consiliului de administrație.


Pentru ca Volkswagen AG să poată procesa cererea dumneavoastră într-un mod specific, vă rugăm să selectați dreptul persoanei vizate în legătură cu care doriți să ne contactați:

Dreptul de acces
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la opoziție
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la revocare

Aveți dreptul de a primi informații de la noi despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de a ne solicita să corectăm orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, în condițiile menționate în art. 17 RGPD.

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă se aplică prevederile art. 18 RGPD.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim al Volkswagen AG sau al unei terțe părți sau este în interes public sau în exercitarea autorității publice, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ sau pe executarea unui contract și dacă este efectuată, de asemenea, cu ajutorul prelucrării automate, aveți dreptul, în temeiul articolului 20 din RGPD, să primiți datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și să le transferați către un alt operator de date.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să revocați prelucrarea datelor în cadrul unui consimțământ cu efect pentru viitor, în orice moment, gratuit.

Utilizând adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, căutăm în sistemele Volkswagen AG datele dvs. cu caracter personal pentru raportul de informare în conformitate cu RGPD. Dacă utilizați serviciile noastre digitale (de exemplu, We Connect), puteți introduce aici Volkswagen ID-ul dvs. Dacă doriți să specificați mai multe Volkswagen ID-uri / adrese de e-mail, vă rugăm să trimiteți o altă cerere.

Datele companiei dvs.

Utilizând adresa pe care ne-ați furnizat-o, căutăm în sistemele Volkswagen AG datele dvs. cu caracter personal pentru raportul de informare în conformitate cu RGPD. Dacă doriți să furnizați mai mult de o adresă, vă rugăm să trimiteți o altă cerere.

Datele dumneavoastră de contact

Utilizând adresa pe care ne-ați furnizat-o, căutăm în sistemele Volkswagen AG datele dvs. cu caracter personal pentru raportul de informare în conformitate cu RGPD. Dacă doriți să furnizați mai mult de o adresă, vă rugăm să trimiteți o altă cerere.

Folosiți următoarea funcție de încărcare pentru a furniza documente care vă dovedesc identitatea (de exemplu cartea dvs. de identitate). De asemenea, vă rugăm să țineți cont de fișa noastră informativă privind mascarea datelor, pe care o puteți găsi în zona de descărcare.

Adresa corespunde adresei de livrare

În interesul sustenabilității, Volkswagen AG vă va trimite răspunsul la cererea dumneavoastră de informații în format digital. Dacă doriți să primiți o livrare prin poștă, vă rugăm să deselectați caseta de selectare.

Vom trimite raportul de informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal la adresa de livrare specificată. Utilizând adresa de livrare pe care ne-ați furnizat-o, nu vom căuta în sistemele Volkswagen AG datele dvs. cu caracter personal pentru raportul de informare în conformitate cu RGPD.

Dacă doriți să faceți o cerere în legătură cu un autovehicul, avem nevoie de următoarele date de la dumneavoastră:
Opțional

Numărul de identificare autovehicul (VIN) este un număr de serie standardizat la nivel internațional format din 17 cifre pentru identificarea unică a unui autovehicul (serie de șasiu). Numărul se găsește în certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului). Vă rugăm să trimiteți numai solicitări referitoare la autovehicule fabricate de VW Autoturisme sau VW Vehicule Utilitare.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Pot fi încărcate până la 5 fișiere. Următoarele documente sunt acceptate de Volkswagen AG ca dovadă pentru perioada de posesie:

  • Certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului)
  • Certificat de posesie de la o autoritate pentru înmatricularea autovehiculelor

În cazul în care aceste două dovezi nu sunt emise pe numele dumneavoastră, avem nevoie de o declarație de consimțământ din partea deținătorului autovehiculului, care este menționat pe dovada de posesie (un model poate fi găsit în zona de descărcare). De asemenea, puteți masca (înnegri) datele care nu sunt necesare, pe documentele pentru dovedirea posesiei. Veți găsi o explicație în acest sens și în zona de descărcare.

Trebuie să încărcați cel puțin un document de dovedire a posesiei pentru fiecare VIN specificat.

Numărul de identificare autovehicul (VIN) este un număr de serie standardizat la nivel internațional format din 17 cifre pentru identificarea unică a unui autovehicul (serie de șasiu). Numărul se găsește în certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului). Vă rugăm să trimiteți numai solicitări referitoare la autovehicule fabricate de VW Autoturisme sau VW Vehicule Utilitare.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Pot fi încărcate până la 5 fișiere. Următoarele documente sunt acceptate de Volkswagen AG ca dovadă pentru perioada de posesie:

  • Certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului)
  • Certificat de posesie de la o autoritate pentru înmatricularea autovehiculelor

În cazul în care aceste două dovezi nu sunt emise pe numele dumneavoastră, avem nevoie de o declarație de consimțământ din partea deținătorului autovehiculului, care este menționat pe dovada de posesie (un model poate fi găsit în zona de descărcare). De asemenea, puteți masca (înnegri) datele care nu sunt necesare, pe documentele pentru dovedirea posesiei. Veți găsi o explicație în acest sens și în zona de descărcare.

Trebuie să încărcați cel puțin un document de dovedire a posesiei pentru fiecare VIN specificat.

Numărul de identificare autovehicul (VIN) este un număr de serie standardizat la nivel internațional format din 17 cifre pentru identificarea unică a unui autovehicul (serie de șasiu). Numărul se găsește în certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului). Vă rugăm să trimiteți numai solicitări referitoare la autovehicule fabricate de VW Autoturisme sau VW Vehicule Utilitare.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Perioada specificată de posesie este intervalul de timp în care doriți să primiți informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate cu VIN-ul dvs. Trebuie să furnizați dovada corespunzătoare pentru această perioadă de posesie.

Pot fi încărcate până la 5 fișiere. Următoarele documente sunt acceptate de Volkswagen AG ca dovadă pentru perioada de posesie:

  • Certificatul de înmatriculare partea 1 (talonul autovehiculului)
  • Certificat de posesie de la o autoritate pentru înmatricularea autovehiculelor

În cazul în care aceste două dovezi nu sunt emise pe numele dumneavoastră, avem nevoie de o declarație de consimțământ din partea deținătorului autovehiculului, care este menționat pe dovada de posesie (un model poate fi găsit în zona de descărcare). De asemenea, puteți masca (înnegri) datele care nu sunt necesare, pe documentele pentru dovedirea posesiei. Veți găsi o explicație în acest sens și în zona de descărcare.

Trebuie să încărcați cel puțin un document de dovedire a posesiei pentru fiecare VIN specificat.

În cazul în care cererea dumneavoastră anterioară de informații a fost depusă cu mai puțin de un an în urmă, puteți lega cererile introducând ID-ul cererii corespunzătoare. Acest lucru înseamnă că este posibil să nu fie nevoie să vă identificați din nou sau să vă legitimați numărul de identificare/posesia autovehiculului.

Caractere utilizate:

Utilizați următorul câmp de încărcare pentru a ne furniza dovezi ale cererii dumneavoastră. Puteți să mascați (să înnegriți) datele de pe documente, care nu sunt necesare. Veți găsi o explicație în acest sens și în zona de descărcare.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Grupurile dumneavoastră:
Drepturile dumneavoastră:
Nume:
Data nașterii:
Volkswagen ID / adresa de e-mail:
Număr de telefon (pentru întrebări):
D.U.N.S. Număr:
ID-ul profilului B2B sau ID-ul de utilizator din concern:
Numărul personal:
Societăților din concern:
Nume utilizator:
Adresa:
Adresa de livrare diferită:
Identitate:
Livrare:
Număr / ID de client:
Numele companiei:
Adresa companiei:
Numărul de identificare autovehicul (VIN 1):
Perioada posesiei: -
Dovada posesiei:
Numărul de identificare autovehicul (VIN 2):
Perioada posesiei: -
Dovada posesiei:
Numărul de identificare autovehicul (VIN 3):
Perioada posesiei: -
Dovada posesiei:
Mesaj:
Dovezi în sprijinul cererii dumneavoastră:

Vă rugăm să răspundeți la una dintre întrebările de securitate. Acest lucru servește ca funcție suplimentară de securitate la furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul zonei noastre de descărcare. Vă rugăm să vă notați răspunsul pentru a vă putea autentifica ulterior în zona de descărcare.


Vă rugăm să introduceți textul afișat în câmpul de introducere corespunzător. Dacă nu reușiți să recunoașteți textul, puteți genera un nou captcha folosind butonul de actualizare corespunzător. Acest mecanism de securitate este necesar pentru a preveni solicitările automate.

captcha image

Ilizibil?


Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.