Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

Lai Volkswagen AG varētu mērķtiecīgi meklēt jūsu datus, lūdzam izvēlieties personu grupas, pie kurām sevi piesaistāt:

Ir iespējamas vairākas izvēles

Klienti un interesenti
Autoparku klienti un lielie klienti
Žurnālisti
Akcionāri
Diplomāti
Citi, nepiederoši
Piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji

Vairākas izvēles nav iespējamas
Volkswagen AG aktīvi nodarbinātās personas
Volkswagen AG bijušie darbinieki
Kandidāti darbam Volkswagen AG
Citi ar nodarbinātību saistīti ārējie avoti
Grupas uzņēmumu darbinieki

Papildus, lūdzu, ņemiet vērā iespēju skatīt, rediģēt vai dzēst jūsu Volkswagen ID personas datus, tostarp saistītos digitālos pakalpojumus. (vwid.vwgroup.io).


Lai Volkswagen AG varētu mērķtiecīgi apstrādāt jūsu pieprasījumu, lūdzam izvēlieties datu subjektu tiesības, saistībā ar kurām jūs vēlaties sazināties ar mums:

Tiesības uz informāciju
Tiesības labot datus
Tiesības uz dzēšanu
Tiesības ierobežot apstrādi
Iebilduma tiesības
Tiesības uz datu pārnesamību
Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi un piekļūt šiem datiem.

Jums ir tiesības mums pieprasīt jūsu neprecīzo vai nepilnīgo personas datu labošanu.

Ja ir spēkā kāds no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem, jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Volkswagen AG, trešās personas leģitīmām interesēm vai sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras.

Ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, turklāt tā tiek veikta automatizēti, jums saskaņā ar VDAR 20. pantu ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam datu pārzinim.

Ja datu apstrāde notiek, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības katrā laikā un bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas notiek piekrišanas ietvaros; atsaukums stāsies spēkā no attiecīgā brīža.

Izmantojot jūsu norādīto adresi, mēs Volkswagen AG sistēmās saskaņā ar VDAR meklējam jūsu personas datiem atbilstošu informācijas ziņojumu. Ja izmantojat mūsu digitālos pakalpojumus (piemēram, We Connect), šajā vietā varat ievadīt savu Volkswagen ID. Ja vēlaties norādīt vairākus Volkswagen ID / vairākas e-pasta adreses, lūdzu, iesniedziet papildu pieprasījumu.

Jūsu uzņēmuma dati

Izmantojot jūsu norādīto adresi, mēs Volkswagen AG sistēmās meklējam jūsu personas datus informācijas ziņojumam saskaņā ar VDAR. Ja vēlaties norādīt vairākas adreses, lūdzu, iesniedziet papildu pieprasījumu.

Jūsu kontaktinformācija

Izmantojot jūsu norādīto adresi, mēs Volkswagen AG sistēmās meklējam jūsu personas datus informācijas ziņojumam saskaņā ar VDAR. Ja vēlaties norādīt vairākas adreses, lūdzu, iesniedziet papildu pieprasījumu.

Izmantojiet turpmāko augšupielādes funkciju, lai iesniegtu jūsu identitāti apliecinošus dokumentus (piem., jūsu ID karti). Lūdzu, ņemiet vērā arī mūsu informatīvo biļetenu par identitātes slēpšanu, ko varat atrast Lejupielāžu sadaļā.

Adrese atbilst piegādes adresei

Ilgtspējas interesēs Volkswagen AG sniegs atbildi uz jūsu pieprasījumu digitālā formātā. Ja informāciju vēlaties saņemt pa pastu, lūdzu, aktivizējiet izvēles rūtiņu.

Uz norādīto piegādes adresi mēs nosūtīsim informatīvo ziņojumu par jūsu personas datiem. Saskaņā ar VDAR mēs Volkswagen AG sistēmās nemeklējam informācijas ziņojumam jūsu personas datus pēc jūsu norādītās piegādes adreses.

Ja vēlaties veikt izmeklēšanu saistībā ar transportlīdzekli, mums ir nepieciešami šādi jūsu dati:
Papildaprīkojums

transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), kas ir starptautiski standartizēts 17 ciparu sērijas numurs unikālai mehāniskā transportlīdzekļa identifikācijai (šasijas numurs). Numuru var atrast reģistrācijas apliecības 1. daļā (transportlīdzekļa tehniskā pase). Aicinām jūs iesniegt tikai ar “VW PKW” vai “VW Nutzfahrzeuge” ražotajiem transportlīdzekļiem saistītus pieprasījumus.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Iespējams augšupielādēt līdz 5 failiem. Volkswagen AG kā turēšanas perioda apliecinājumu pieņem šādus dokumentus:

  • Reģistrācijas apliecības 1. daļa (transportlīdzekļa tehniskā pase)
  • Apstiprinājuma iestādes izsniegts turēšanas tiesību apliecinājums

Ja šie divi pierādījuma dokumenti nav izsniegti uz jūsu vārda, mums ir nepieciešama transportlīdzekļa turēšanu apliecinošajos dokumentos norādītā transportlīdzekļa īpašnieka piekrišana (veidlapu atradīsiet lejupielāžu sadaļā). Turēšanas tiesību apliecinājuma dokumentos jūs drīkstat nevajadzīgos datus padarīt nesalasāmus (aizkrāsot ar melnu). Saistīto skaidrojumu varat atrast arī Lejupielādes sadaļā.

Pie katra norādītā VIN jums ir jāaugšupielādē vismaz viens turēšanas tiesību apliecinājums.

transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), kas ir starptautiski standartizēts 17 ciparu sērijas numurs unikālai mehāniskā transportlīdzekļa identifikācijai (šasijas numurs). Numuru var atrast reģistrācijas apliecības 1. daļā (transportlīdzekļa tehniskā pase). Aicinām jūs iesniegt tikai ar “VW PKW” vai “VW Nutzfahrzeuge” ražotajiem transportlīdzekļiem saistītus pieprasījumus.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Iespējams augšupielādēt līdz 5 failiem. Volkswagen AG kā turēšanas perioda apliecinājumu pieņem šādus dokumentus:

  • Reģistrācijas apliecības 1. daļa (transportlīdzekļa tehniskā pase)
  • Apstiprinājuma iestādes izsniegts turēšanas tiesību apliecinājums

Ja šie divi pierādījuma dokumenti nav izsniegti uz jūsu vārda, mums ir nepieciešama transportlīdzekļa turēšanu apliecinošajos dokumentos norādītā transportlīdzekļa īpašnieka piekrišana (veidlapu atradīsiet lejupielāžu sadaļā). Turēšanas tiesību apliecinājuma dokumentos jūs drīkstat nevajadzīgos datus padarīt nesalasāmus (aizkrāsot ar melnu). Saistīto skaidrojumu varat atrast arī Lejupielādes sadaļā.

Pie katra norādītā VIN jums ir jāaugšupielādē vismaz viens turēšanas tiesību apliecinājums.

transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), kas ir starptautiski standartizēts 17 ciparu sērijas numurs unikālai mehāniskā transportlīdzekļa identifikācijai (šasijas numurs). Numuru var atrast reģistrācijas apliecības 1. daļā (transportlīdzekļa tehniskā pase). Aicinām jūs iesniegt tikai ar “VW PKW” vai “VW Nutzfahrzeuge” ražotajiem transportlīdzekļiem saistītus pieprasījumus.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Iespējams augšupielādēt līdz 5 failiem. Volkswagen AG kā turēšanas perioda apliecinājumu pieņem šādus dokumentus:

  • Reģistrācijas apliecības 1. daļa (transportlīdzekļa tehniskā pase)
  • Apstiprinājuma iestādes izsniegts turēšanas tiesību apliecinājums

Ja šie divi pierādījuma dokumenti nav izsniegti uz jūsu vārda, mums ir nepieciešama transportlīdzekļa turēšanu apliecinošajos dokumentos norādītā transportlīdzekļa īpašnieka piekrišana (veidlapu atradīsiet lejupielāžu sadaļā). Turēšanas tiesību apliecinājuma dokumentos jūs drīkstat nevajadzīgos datus padarīt nesalasāmus (aizkrāsot ar melnu). Saistīto skaidrojumu varat atrast arī Lejupielādes sadaļā.

Pie katra norādītā VIN jums ir jāaugšupielādē vismaz viens turēšanas tiesību apliecinājums.

Ja jūsu iepriekšējais informācijas pieprasījums bija iesniegts mazāk nekā pirms gada, tad pieprasījumus varat sasaistīt, norādot attiecīgā pieprasījuma ID. Tādā gadījumā jums, iespējams, nebūs jāveic atkārtota personas identifikācija vai jūsu VIN / turēšanas tiesību leģitimācija.

Izmantotās rakstzīmes:

Izmantojiet šo augšupielādes lauku, lai mums sniegtu ar jūsu pieprasījumu saistītos pierādījumus. Nesaistītos datus šajos dokumentos jūs drīkstat rediģēt (aizkrāsot). Saistīto skaidrojumu varat atrast arī Lejupielādes sadaļā.

Ar * atzīmētie lauki ir obligāti jāazipilda.

Jūsu grupas:
Jūsu tiesības:
Nosaukums:
Dzimšanas datums:
Volkswagen ID / e-pasta adrese:
Tālruņa numurs (uzziņām):
D.U.N.S. Numurs:
B2B profila ID vai lietotāja ID:
Personas kods:
Grupas uzņēmums:
Lietotājvārds:
Adrese:
Atšķirīga piegādes adrese:
Identitāte:
Piegāde:
Klienta numurs / ID:
Uzņēmuma nosaukums:
Uzņēmuma adrese:
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN 1):
Turēšanas periods: -
Turēšanas tiesību apliecinājumi:
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN 2):
Turēšanas periods: -
Turēšanas tiesību apliecinājumi:
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN 3):
Turēšanas periods: -
Turēšanas tiesību apliecinājumi:
Ziņojums:
Jūsu pieprasījuma pierādījums:

Lūdzu, atbildiet uz vienu no drošības jautājumiem. Tas kalpo kā papildu drošības līdzeklis, nosūtot jūsu personas datus no mūsu lejupielādes sadaļas. Lūdzu, pierakstiet jūsu atbildi, lai vēlāk varētu pieteikties lejupielādes sadaļā.


Lūdzu, ievadiet attēloto tekstu attiecīgajā ievades laukā. Ja nevarat atpazīt tekstu, jūs varat izveidot jaunu Captcha, noklikšķinot uz attiecīgās atjaunināšanas pogas. Šis drošības mehānisms ir nepieciešams, lai novērstu automatizētus pieprasījumus.

captcha image

Nesalasāms?


Ar * atzīmētie lauki ir obligāti jāazipilda.