Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Da bi Volkswagen AG lahko namensko poiskal vaše podatke, izberite, v katero skupino zadevnih oseb sodite:

Možnih je več izborov

Stranke in zainteresirane osebe
Vozni parki in veleodjemalci
Novinarji
Delničarji
Diplomati
Druge tretje osebe
Zaposleni v partnerskem podjetju

Več izborov ni možnih
Aktivni zaposleni
Nekdanji zaposleni
Vlagatel/ica zahtevka
Drugi zunanji v zvezi z dejavnostjo
Zaposleni v skupini

Upoštevajte tudi možnost ločenega ogleda, urejanja ali izbrisa osebnih podatkov svojega Volkswagen ID, vključno s pridruženimi digitalnimi storitvami (vwid.vwgroup.io).


Da bi Volkswagen AG lahko namensko obdelal vaš zahtevek, izberite, za katero pravico prizadetega se želite obrniti na nas:

Pravica do informiranosti
Pravica do popravka
Pravica do izbrisa
Pravica do omejitve obdelave
Pravica do ugovora
Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravica do preklica

Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena GDPR.

Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov.

Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate skladno z 20. členom GDPR pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli brezplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Na podlagi elektronskega naslova, ki ste ga navedli, bomo v sistemih Volkswagen AG poiskali vaše osebne podatke za informativno poročilo skladno z GDPR. Če uporabljate naše digitalne storitve, kot je npr. We Connect, lahko na tem mestu vnesete svoj Volkswagen ID. Če želite navesti več Volkswagen ID/elektronskih naslovov, vložite nov zahtevek za informacije.

Podatki o vašem podjetju

Na podlagi naslova, ki ste ga navedli, bomo v sistemih Volkswagen AG poiskali vaše osebne podatke za informativno poročilo skladno z GDPR. Če želite navesti več naslovov, vložite nov zahtevek za informacije.

Vaši kontaktni podatki

Na podlagi naslova, ki ste ga navedli, bomo v sistemih Volkswagen AG poiskali vaše osebne podatke za informativno poročilo skladno z GDPR. Če želite navesti več naslovov, vložite nov zahtevek za informacije.

Uporabite naslednjo funkcijo za nalaganje, da vložite dokumente, ki dokazujejo vašo identiteto, kot je npr. osebna izkaznica. Upoštevajte tudi naš informativni list o zakrivanju podatkov, ki ga boste našli v območju prenosa.

Naslov ustreza naslovu za vročitev

Skladno z merili trajnosti vam bo Volkswagen AG poslal odgovor na vaš zahtevek v digitalni obliki. Če želite vročitev po pošti, obkljukajte ustrezno okence.

Informativno poročilo o vaših osebnih podatkih vam bomo poslali na navedeni naslov za vročanje. Na podlagi naslova za vročanje, ki ste ga navedli, v sistemih Volkswagen AG ne bomo poiskali vaših osebnih podatkov za informativno poročilo skladno z GDPR.

Če želite vložiti zahtevek v zvezi z motornim vozilom, potrebujemo od vas naslednje podatke:
Izbirno

Identifikacijska številka vozila (VIN) je mednarodno standardizirana 17-mestna serijska številka za jasno identifikacijo motornega vozila (številka šasije). Številko VIN boste našli v potrdilu o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje). Vložite samo zahtevke, ki se nanašajo na vozila znamke VW PKW ali VW Nutzfahrzeuge.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Naložite lahko do 5 datotek. Volkswagen AG kot dokazilo o obdobju imetništva sprejema naslednje dokumente:

  • Potrdilo o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje)
  • Potrdilo o imetništvu regulativnega organa

Če dokazili nista izdani na vaše ime, potrebujemo izjavo o soglasju lastnika vozila, ki je poimensko naveden na dokazilu o imetništvu (predlogo boste našli v območju prenosa). Na dokumentih, ki dokazujejo imetništvo, je nepotrebne podatke dovoljeno zakriti (zatemniti). Pojasnilo o tem boste našli v območju prenosa.

Za vsako številko VIN morate naložiti vsaj en dokument kot dokazilo o imetništvu.

Identifikacijska številka vozila (VIN) je mednarodno standardizirana 17-mestna serijska številka za jasno identifikacijo motornega vozila (številka šasije). Številko VIN boste našli v potrdilu o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje). Vložite samo zahtevke, ki se nanašajo na vozila znamke VW PKW ali VW Nutzfahrzeuge.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Naložite lahko do 5 datotek. Volkswagen AG kot dokazilo o obdobju imetništva sprejema naslednje dokumente:

  • Potrdilo o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje)
  • Potrdilo o imetništvu regulativnega organa

Če dokazili nista izdani na vaše ime, potrebujemo izjavo o soglasju lastnika vozila, ki je poimensko naveden na dokazilu o imetništvu (predlogo boste našli v območju prenosa). Na dokumentih, ki dokazujejo imetništvo, je nepotrebne podatke dovoljeno zakriti (zatemniti). Pojasnilo o tem boste našli v območju prenosa.

Za vsako številko VIN morate naložiti vsaj en dokument kot dokazilo o imetništvu.

Identifikacijska številka vozila (VIN) je mednarodno standardizirana 17-mestna serijska številka za jasno identifikacijo motornega vozila (številka šasije). Številko VIN boste našli v potrdilu o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje). Vložite samo zahtevke, ki se nanašajo na vozila znamke VW PKW ali VW Nutzfahrzeuge.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Naložite lahko do 5 datotek. Volkswagen AG kot dokazilo o obdobju imetništva sprejema naslednje dokumente:

  • Potrdilo o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje)
  • Potrdilo o imetništvu regulativnega organa

Če dokazili nista izdani na vaše ime, potrebujemo izjavo o soglasju lastnika vozila, ki je poimensko naveden na dokazilu o imetništvu (predlogo boste našli v območju prenosa). Na dokumentih, ki dokazujejo imetništvo, je nepotrebne podatke dovoljeno zakriti (zatemniti). Pojasnilo o tem boste našli v območju prenosa.

Za vsako številko VIN morate naložiti vsaj en dokument kot dokazilo o imetništvu.

Če ste prejšnji zahtevek za informacije vložili pred manj kot enim letom, lahko zahtevke združite tako, da navedete ustrezni ID zahtevka. Zaradi tega se vam morda ne bo treba znova identificirati ali legitimirati svoje številke VIN/imetništva.

Uporabljeni znaki:

Uporabite naslednje polje za nalaganje, da nam zagotovite dokazila o vašem zahtevku. Podatke, ki niso zahtevani v dokumentih, lahko zakrijete (zatemnite). Pojasnilo o tem boste našli v območju prenosa.

Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.

Vaše skupine:
Vaše pravice:
Ime:
Datum rojstva:
Volkswagen ID/elektronski naslov:
Telefonska številka (za morebitna vprašanja):
ID uporabnika skupine (Windows ID):
Referenčna številka zaposlenega:
Organizacija Enota:
Uporabniško ime:
Naslov:
Alternativni naslov za vročanje:
Identiteta:
Vročitev:
Številka stranke:
Ime podjetja:
Naslov podjetja:
Identifikacijska številka vozila (VIN 1):
Obdobje imetništva: -
Dokazilo o imetništvu:
Identifikacijska številka vozila (VIN 2):
Obdobje imetništva: -
Dokazilo o imetništvu:
Identifikacijska številka vozila (VIN 3):
Obdobje imetništva: -
Dokazilo o imetništvu:
Sporočilo:
Dokazila o vašem zahtevku:

Odgovorite na eno od varnostnih vprašanj. Uporablja se kot dodatna varnostna funkcija pri prenosu vaših osebnih podatkov na območju za prenose. Zapišite si odgovor, da se boste lahko pozneje prijavili v območje za prenos.


Vnesite besedilo, prikazano v ustreznem vnosnem polju. Če ne morete prepoznati besedila, lahko ustvarite novo kodo CAPTCHA z ustreznim gumbom za posodobitev. Ta varnostni mehanizem je potreben za preprečevanje samodejnih vlaganj zahtevkov.

captcha image

Nečitljivo?


Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.